forten

Ooit een groot fort met drie bastions, aarden wallen en een fortgracht. Maar daar is niet veel over. Het bomvrije wachthuis staat nog wel overeind en is fraai gerestaureerd.

Lunet I is onderdeel van de vier Lunetten op de Houtense vlakte. Dit hoger gelegen deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kon niet onder water worden gezet. Daarom werden er in de periode 1822-1828 vier kleine forten gebouwd die samen één verdedigingswerk vormen.

Fort ‘t Hemeltje stamt uit 1877-1881 en is het laatst gebouwde fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het verdedigde een strook grond die niet onder water te zetten was, en de spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Utrecht.

Fort Lunet IV is gebouwd tussen 1824 en 1826. Eind 1939 besloot het Ministerie van Defensie de eerste verdedigingslijn te verschuiven naar de Grebbelinie en werd het werk in de Nieuwe Hollandse Waterlinie stopgezet. Op dit fort zijn daarom alleen twee betonnen funderingsplaten aanwezig.

Fort bij Vechten is gebouwd tussen 1867 en 1870. De grote bomvrije kazerne werd in 1880 toegevoegd. Er werd meerdere malen gemobiliseerd. Maar bij oorlogshandelingen is dit fort nooit betrokken geweest. De laatste militaire functie van het fort was bandenopslag van Defensie.

Fort De Bilt werd gebouwd in 1816-1819 en moest de oostzijde van Utrecht beschermen. Op Fort De Bilt beheert ProDemos een interactieve tentoonstelling voor schoolklassen.

Fort Hoofddijk is van 1877 tot 1879 gebouwd. Op en rondom Fort Hoofddijk liggen de Botanische Tuinen. Het fort is als afsluiting van het acces van de Hoofddijk gebouwd en bestaat uit een bomvrije kazerne en drie remises.

Het Fort Voordorp is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat ligt tussen Utrecht en De Bilt. Het fort werd aangelegd in de periode 1867-1871 ten oosten van Utrecht.

Fort Blauwkapel is één van de grootste forten van de Waterlinie en werd rondom een bestaand dorpje aangelegd. Het fort dankt zijn naam aan de kapel van dit dorpje.

Op een onbewoond eiland met oude, monumentale bomen, dicht struikgewas en sluiproutes ligt Fort Ruigenhoek. Het fort werd van 1869 tot 1870 gebouwd.

Fort Rijnauwen, ook wel het groenste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is gebouwd tussen 1868 en 1871. Rond 1877 werd het fort verbeterd door de bouw van de bomvrije kazerne en remises.

Fort de Gagel aan de rand van de wijk Overvecht is in 1819-1821 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1914-1918 en 1939-1940 werd het gemobiliseerd en er werden in 1940 groepsschuilplaatsen op gebouwd.

Fort aan de Klop werd van 1850 tot 1852 gebouwd. In die tijd zorgde het fort dat de inundatiekanaal de Klopvaart en de sluis beschermd werden. Door de bouw van het Werk bij Maarsseveen werd deze functie overbodig en ging het fort als opslag- en bevoorradingspost en verdedigingswerk dienen.