Op Fort de Bilt zal het Creative College de organisatie voor 19 oktober op zich nemen. Er is een stempelpost en horecaplek ingericht. Bij het Herdenkingsmonument zie je een optreden dat stilstaat bij de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog.

Fort De Bilt werd gebouwd in 1816-1819 en moest de oostzijde van Utrecht beschermen. Op Fort De Bilt beheert ProDemos een interactieve tentoonstelling voor schoolklassen. De tentoonstelling gaat over vooroordelen, diversiteit, pesten en het zondebokverschijnsel en is gericht op scholieren van 10 – 14 jaar.

De tentoonstelling koppelt de geschiedenis van het verzet in de Tweede Wereldoorlog aan hun leefwereld. Het terrein is toegankelijk op maandag, dinsdag en donderdag tijdens kantooruren. U kunt dan een mooie rondwandeling maken over de noordzijde van het fort (honden niet toegestaan).
 
In de loop van de 19e en 20ste eeuw werden er een wachthuis (1850), een bomvrije kazerne (1875) en remises en groepsschuilplaatsen gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog werden hier honderdveertig mannen, vooral verzetsstrijders door de bezetter gefusilleerd. Een monument, een klokkenstoel, de dodenbunker en naamplaten herinneren daar nog aan.

Fort De Bilt