De 4  Lunetten zijn mooi uitgelicht op 19 oktober. Op Lunet I zullen de muzikanten van BUI zich presenteren op het dak van hun Atoombunker, waar zij sinds deze zomer bivakeren. Muziek en projectie brengen het Fort tot leven!

Lunet I is onderdeel van de vier Lunetten op de Houtense vlakte. Dit hoger gelegen deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kon niet onder water worden gezet. Daarom werden er in de periode 1822-1828 vier kleine forten gebouwd die samen één verdedigingswerk vormen. Op Lunet I (1825-1828) werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, een atoomschuilbunker gebouwd. Dit was het commandocentrum van de organisatie Bescherming Bevolking (BB) waar de hulpverlening bij een eventuele atoomaanval tijdens de Koude Oorlog werd gecoördineerd. In 1997 droeg het Rijk Lunet I over aan de gemeente Utrecht.

Dit fort kent twee bijzondere functies. Kinderopvang organisatie Ludens heeft hier een BSO Het Fort waar kinderen na schooltijd heerlijk kunnen spelen. Er worden moestuinen onderhouden waarbij de kinderen met de eigen gekweekte producten koken om ze daarna natuurlijk lekker op te eten. Met loepjes bekijken ze wat er op en onder de aarde leeft. Op Lunet I zit tevens Fort voor de Democratie (van de Stichting Vredeseducatie) waar jongeren actief kennismaken met democratisch samenleven, respect en vrijheid van meningsuiting.

Fort Lunet I